Het vijfde Lerarencongres komt er aan! 

Op vrijdag 6 & zaterdag 7 oktober Lerarencongres van de Onderwijscoöperatie.

Twee dagen vieren we het leraarschap met interactieve workshops, inspirerende lezingen en vele andere verrassende activiteiten.
Dit vindt net als vorig jaar plaats op ROC Midden Nederland te Amersfoort. Studenten van ROC Midden Nederland maken deel uit van het programma en werken mee aan de verzorging en catering. Deelname aan het congres is gratis. Bestel gratis tickets via deze link, voor aanmelding op één of beide dagen.

Programma

Een commissie van leraren uit alle sectoren heeft het programma samengesteld.  Leraren geven workshops en lezingen (er komen geen commerciële partijen aan bod). Daaromheen is een programma met muziek, theater, inspiratie en sprekers als Jelle JollesJustine Pardoen en Marcel van Herpen.

Op de hoogte blijven?
Dat kan via Facebook pagina van de Onderwijscoöperatie  of  hou de website van de Onderwijscooöperatie in de gaten.

CAS-NED

Computing at school Nederland

Eerste concept (versie 0.3a) van Computing at school Nederland.

We zoeken nog naar een interactieve manier om alle leden van i&i direct mee te laten schrijven in dit document. En alle andere documenten, lesmateriaal en beleidsnotities!

Tips? Vragen? Steunbetuigingen?

info@ieni.org

Doelstelling

 • bevorderen en ondersteunen van excellent informatica-onderwijs voor alle leerlingen in het PO en VO:
 • elke leerling heeft de gelegenheid om excellent en passend informatica-onderwijs te volgen.

Bevorderen betekent het zorgen voor een goed draagvlak, op alle relevante niveaus en bij alle relevante betrokken partijen: onderwijs, politiek bedrijfsleven en leerlingen.  Excellent betekent een degelijke conceptuele basis; boeiende, actuele en relevante contexten, herkenbaar voor de leerling.

Invulling: Digitale Geletterdheid als verplichte basis in de kerndoelen voor het PO en de onderbouw VO. Keuzevak informatica voor verdieping in de bovenbouw VO.

Passend:  Elke leerling heeft de mogelijkheid om informatica als keuzevak te volgen, met keuzethema’s die passen bij zijn of haar niveau en belangstelling.Daarbij gaan  we leerlingen  stimuleren om zich de vaardigheden t.b.v. hun toekomst eigen te maken.

Doelstelling op schoolniveau

 • scholen (schoolleiding, docenten, ouders, leerlingen) zien informatica als een belangrijk, stimulerend en “degelijk” vak,
 • schoolleiding en docenten zijn “digitaal geletterd”.

Doelstelling Informatica-docenten

 • Informatica-docenten zijn enthousiast, bekwaam en bevoegd;
 • Informatica-docenten zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de informatica/ICT (en op het gebied van leren en innoveren);
 • Informatica-docenten hebben een netwerk van collega’s, ICT/informatica-experts en professionals die hen kan ondersteunen bij hun onderwijs;
 • Het beroep van docent informatica/ICT wordt een aantrekkelijke loopbaan voor studenten informatica/ICT.
 • “Voldoende informatica-docenten” dan wel: het tekort aan informatica-docenten vormt geen probleem voor scholen die dit vak op een verantwoorde manier willen aanbieden.

“CAS-NL community”

CAS is een gemeenschap (community) van personen die deze doelstelling onderschrijven en hieraan een bijdrage willen leveren. Dit zijn docenten, ouders, professionals, bedrijfsleven, opleidingsinstituten, overheids (semi)instellingen, en andere nog niet genoemde geïnteresseerden. Deze gemeenschap is “inclusief”, en staat voor iedereen open.

Om de CAS-NL Community op te richten en in stand te houden zijn expertise, financiële middelen, mankracht, organisatie, infrastructuur nodig. De inzet van de middelen varieert in draagkracht en mogelijkheden.

Lidmaatschap van CAS-NL staat in principe open voor iedereen die de doelstellingen wil steunen.

Bijdragen bedrijven en professionals

 • Een adviserende rol doormiddel van een netwerk van experts en expertise. in het bijzonder voor de ondersteuning bij geavanceerde onderwerpen/thema’s; en bij de studiekeuze/voorlichting;
 • Financiële, infrastructurele, en organisatorische ondersteuning;

Over innovatie in het onderwijs

De conceptuele basis van de informatica is voldoende uitgekristalliseerd om als degelijke kern van dit onderwijs te dienen. Maar de actuele context van de technologie en de toepassingen verandert nog steeds in een hoog tempo. Het is belangrijk om in het onderwijs aansluiting te vinden bij de actuele technologie en toepassingen zoals de leerlingen deze in hun directe omgeving ervaren. Dit betekent dat een voortdurende aanpassing en innovatie van het onderwijsmateriaal nodig is.

De ambitieuze doelstellingen hierboven zijn niet haalbaar met de traditionele onderwijs-aanpak: er zijn op dit moment te weinig bevoegde en bekwame docenten, en dit tekort is niet op korte termijn op te lossen. Dit betekent dat er ook aan een andere, innovatieve aanpak van dit onderwijs gewerkt moet worden. Mogelijke elementen hiervan zijn: de inzet van

 • ICT/informatica-professionals, bijvoorbeeld in  een netwerk ter ondersteuning van docenten en leerlingen
 • ICT/informatica-studenten in de klas en in dit netwerk
 • peer-to-peer learning voor leerlingen
 • ICT-middelen

Meer informatie volgt via onze nieuwsbrief. Word hiervoor lid van de vereniging i&i

Lerarencongres 2017: vier de leraar 

Onderstaande nieuwsbericht kwam binnen van de Onderwijscoöperatie

Het vijfde Lerarencongres komt er aan!

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organiseert de Onderwijscoöperatie de lustrumeditie van het Lerarencongres. Maar liefst twee dagen vieren we het leraarschap met interactieve workshops, inspirerende lezingen en vele andere verrassende activiteiten. Dit alles vindt wederom plaats op ROC Midden Nederland te Amersfoort. Studenten van ROC Midden Nederland maken deel uit van het programma en verzorgen de overheerlijke catering.

Wil jij bij dit gratis tweedaagse congres van, voor en door de leraar zijn? Bestel dan nu je gratis tickets via deze link. Je kunt  je aanmelden voor één of beide dagen.

Programma
Een commissie van leraren uit alle sectoren heeft het volledige programma samengesteld. Leraren zelf geven workshops en lezingen (er komt dus geen commerciële partij aan te pas). Daaromheen is een programma met muziek, theater, inspiratie en sprekers zoals Jelle Jolles, Justine Pardoen en Marcel van Herpen. Kortom: een festival van, voor en door de leraar dat je gratis kunt bezoeken.

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent Lerarencongres 2017? Laat dan op Facebook weten of je erbij bent en/of hou onze website in de gaten.

Dus… Vier jij de leraar op het Lerarencongres 2017, op 6 en 7 oktober? Je gratis ticket bestel je hier.

Informatie
Lerarencongres 2017
Datum: 6 en 7 oktober 2017
Locatie: ROC Midden Nederland te Amersfoort
Gratis kaarten bestellen doe je hier

Digitale geletterdheid is basisrecht van iedere Nederlander

Door Thijmen Sprakel
Docent & redacteur EduKitchen.nl

Digitale geletterdheid is basisrecht van iedere Nederlander

We weten het allemaal: de wereld digitaliseert en automatiseert in een razendsnel tempo. Zo snel dat vele mensen hun baan kwijtraken aan software en robots en helaas niet beschikken over de juiste digitale vaardigheden om voor een andere baan binnen hetzelfde bedrijf in aanmerking te komen. Neem als recent voorbeeld de belastingdienst en de vele banken waar grote groepen werknemers worden vervangen door een veel kleinere groep ICT/IT-professionals1. En dan praten we over het nu. Een rapport van Oxford University2 stelt dat binnen 20 jaar tijd 47% van de banen in de Verenigde Staten vervangen kan worden door computers. Er komen andere banen bij in de toekomst volgens de WRR3en USG People3a. Banen die we nu nog niet kennen. Deze banen zijn echter niet beschikbaar voor laagopgeleide mensen of mensen zonder ICT-vaardigheden. Deloitte4 stelt dat op dit moment 286.000 studenten op het mbo, hbo en wo worden opgeleid voor banen die binnen 10 tot 20 jaar verdwijnen. Op het MBO, HBO en WO gaat het om respectievelijk 42%, 19% en 10% van de studenten.

“Digitale geletterdheid is basisrecht van iedere Nederlander” verder lezen