Vakvereniging i&i: voor en door docenten

De Vakvereniging i&i is een innovatieve community voor docenten, onderwijsvernieuwers, ict-coördinatoren en informaticadocenten en wil de deskundigheid van haar leden en de kennisuitwisseling op het gebied van didactiek, leermiddelen en techniek bevorderen.

De didactiek is daarbij leidend. 

De vereniging stelt haar leden in staat inspiratie op te doen voor hun dagelijkse werk in het onderwijs. Als professional doe je jezelf tekort als je ict niet gebruikt, is de mening van veel van onze leden. De inzet van ict werkt motivatieverhogend, zorgt voor betere leerprestaties bij de leerlingen en maakt het leerproces efficiënter. Bovendien faciliteert ict onderwijs op maat.