Ict-coördinatoren

De Vakvereniging i&i heeft een document ontwikkeld dat kan dienen als leidraad voor gesprekken met de directie over de eigen taak als ict-coördinator. Hierin staat ook een overzicht van de taken en bevoegdheden van de ict-coördinator volgens de schalen Lb,Lc en Ld.
Leidraad ict-coördinatoren: Aanbeveling mandaat en facilitering van de ICT-coördinator (pdf)