Informaticadocenten

De Vakvereniging i&i maakt zich sterk voor het bovenbouwvak informatica. Met overheid, beleidsmakers en opleidingsinstituten is geregeld overleg om te bekijken hoe er onderhoud gepleegd kan worden aan dit dynamische vak. I&i zet zich in voor een sterke positie van het vak in de Tweede Fase, vanuit de visie dat het vak voor de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij en economie van essentieel belang is.

Informatica voor iedere leerling

De Vakvereniging i&i is ervan overtuigd dat informatica geen uitgesproken bètavak is. Het heeft zoveel facetten, van alfa tot bèta, dat iedere leerling binnen het vakgebied aan zijn of haar trekken kan komen. Informatica kan een heterogene groep leerlingen bedienen door de verschillende facetten die in de belangstellingssfeer van individuele leerlingen liggen, aan te bieden. Elke aspect van informatica kan adequaat, dat wil zeggen op kwalitatief aangepast havo en vwo-niveau, aangeboden worden.Expert op afstand

Omdat de Vakvereniging i&i van mening is dat het vak informatica aan iedere school aangeboden moet kunnen worden, wordt gewerkt aan een plan dat ‘expert op afstand’ mogelijk moet maken. Daardoor kan een ervaren docent aan diverse scholen of locaties vele leerlingen tegelijk bedienen. We staan nog aan het begin van deze ontwikkeling, maar zullen er bij de overheid op aandringen dit als proef te faciliteren. De leerling is immers onze klant en als hij of zij voor informatica kiest, moeten we daaraan tegemoet komen. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact op met het bestuur van de vereniging.