Ict als vliegwiel voor onderwijsvernieuwing

De Vakvereniging i&i wil het nadenken over nieuwe onderwijsconcepten bevorderen en is daarbij de mening toegedaan dat ict als vliegwiel kan fungeren en belangrijke faciliteiten kan bieden om deze nieuwe concepten te realiseren. De wijze waarop ict-middelen educatief gebruikt worden is aan verandering onderhevig en mede afhankelijk van de docent die ze gebruikt. In deze dynamische wereld wil i&i een innoverende rol van betekenis spelen.

De docent maakt zelf het verschil. Door de toevoeging van ict aan de dagelijkse lespraktijk veranderen de rollen in ons onderwijs. De inzet van ict stelt de leerling in staat om zelfstandiger te werken dan voorheen. Ict maakt het voor de docent mogelijk om verschillende niveaus leerlingen tegelijkertijd geïnspireerd te houden.