Doelgroep

De Vakvereniging i&i richt zich op docenten en medewerkers van zowel primair als voortgezet onderwijs. Zij is er voor docenten en iedereen die zich vanuit welke functie dan ook betrokken voelt bij informatica en digitale geletterdheid in het onderwijs.

i&i maakt zich sterk voor het bovenbouwvak informatica. Met overheid, beleidsmakers en opleidingsinstituten is geregeld overleg om onderhoud te plegen aan dit dynamische vak. i&i zet zich in voor een sterke positie van het vak in de Tweede Fase, vanuit de visie dat het vak voor de ontwikkeling van de Nederlandse maatschappij en economie van essentieel belang is.

Omdat de Vakvereniging i&i van mening is dat het vak informatica aan iedere school aangeboden moet kunnen worden, wordt gewerkt aan een plan dat ‘expert op afstand’ mogelijk moet maken. Daardoor kan een ervaren docent aan diverse scholen of locaties vele leerlingen tegelijk bedienen. We staan nog aan het begin van deze ontwikkeling, maar zullen er bij de overheid op aandringen dit als proef te faciliteren. De leerling is immers onze klant en als hij of zij voor informatica kiest, moeten we daaraan tegemoet komen. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan contact op met het bestuur van de vereniging.