Alle activiteiten starten op het hele uur en duren maximaal 45 minuten.

 • “Informatica 2.0, hoe ver zijn we nu?”

  Verzorgd door: Eelco Dijkstra & René Franquinet
  Locatie: Zaal 1
  In deze bijeenkomst geven we kort uitleg over de doelstellingen van informatica 2.0, waarvoor u ook een uitgebreid exposé kunt vinden op www.informatica-academie.nl Op 12 september is de adviesraad informatica 2.0 voor de eerste keer bijeen geweest. Er worden diverse problemen en taken, gerelateerd aan onze doelstellingen, door de leden van de raad onderzocht en uitgevoerd. Inmiddels zijn er al diverse pilotactiviteiten gestart, te weten in de Plusklassen van de VU/UvA, deel uitmakend van het Informaticasteunpunt Amsterdam. Ook wordt aan de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam al gewerkt aan onderdelen van ons programma en staat in de onderbouw van het Hyperion in Amsterdam al voor het tweede jaar cursus Lifestyle Informatics op het programma. Wij zouden ook graag willen zien dat belangstellenden zich aansluiten bij ons initiatief en in het schooljaar 2013-14 zelf beginnen met informaticalessen gebaseerd op onze uitgangspunten. Ondersteuning hierbij is onder andere mogelijk vanuit de vereniging i&i en het Informatica-steunpunt Amsterdam.

 • Windows in de klas, verrijk je les

  Verzorgd door: Marije Oude Hergelink
  Locatie: Tablab
  Tijdens deze sessie krijgt u een voorproefje van de “Windows in de klas, verrijk je les” workshops welke Microsoft (gratis) aanbiedt aan het onderwijs.

  We staan stil bij de veranderingen in de samenleving waardoor andere eisen gesteld worden aan de huidige leerlingen dan voorheen. Zo wordt er stilgestaan bij het Innovative Teaching and Learning (ITL) onderzoek – een grootschalig, wereldwijd onderzoek naar innovatieve lesmethoden en de vaardigheden die verwacht worden in deze samenleving (21st century skills).

  Vervolgens wordt er besproken en gedemonstreerd hoe de ‘nieuwe’ vaardigheden ontwikkeld kunnen worden in de onderwijs praktijk aan de hand van simpele, direct toepasbare scenario’s met behulp van Microsoft technologie.
  De scenario’s gaan in op; samenwerken & communicatie, interactie, feedback en beeldgebruik. Denk hierbij aan de inzet van Windows 8 tablets en Office365 for Education.

 • [Vervolg] Masterclass: Kleppen dicht

  Verzorgd door: Michel van Ast
  Locatie: Practicum
  Dubbele sessie: Deel 1) 11:00-11:45 Deel 2) 12:00-12:45
  De inzet van technologie is beslist geen garantie voor activerend onderwijs en betrokken leerlingen. De docent is de sleutel. Tegelijkertijd biedt technologie wel een flink aantal mogelijkheden om het leren van leerlingen te versterken. In deze 1,5 uur durende workshop maakt u kennis met een aantal activerende werkvormen waarbij technologie een belangrijke rol speelt. U ervaart als lerende hoe dat is en gaat naar huis met een aantal concrete en direct in te zetten werkvormen.

 • [Vervolg] Projecten ICA HAN – met uitleg, demo en kijksessies

  Verzorgd door: Paul Bergervoet & studenten
  Locatie: Fablounge
  Dubbele sessie: Deel 1) 11:00-11:45 Deel 2) 12:00-12:45
  Een excursie naar de ICA HAN opleidingen. Studenten werken in eigen lokalen aan meerdere projecten. Wilt u extra uitleg over deze projecten en de studenten aan het werk zien? Kom naar onze sessie, loop mee naar hun werk laat u bijpraten over digitale video, grote 3D-games en robotica. Presentaties duren maximaal 15 minuten.

 • [Vervolg] Voorbereiding op 3D printen & 3D printen aan de slag

  Verzorgd door: Eelco Dijkstra met studenten
  Locatie: Fablab
  Dubbele sessie: Deel 1) 11:00-11:45 Deel 2) 12:00-12:45

 • Informatietechnologie in de vmbo Theoretische Leerweg (ITTL)

  verzorgd door: Carla van den Brandt
  Locatie: Zaal 3
  De afgelopen jaren hebben 11 scholen intensief samengewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw algemeen vormend vak voor de theoretische leerweg van het vmbo: Informatietechnologie. Dit nieuwe vak vult het gat tussen de ICT-route in de andere leerwegen van het vmbo en het keuzevak Informatica in de tweede fase van de havo. Het moest een aantrekkelijk vak worden, ook voor meisjes!
  Het vak wordt waarschijnlijk binnenkort regulier. Elke mavo kan het dan geven!

  Belangrijkste projectresultaten tot nu toe zijn:

  • een examenprogramma (alleen schoolexamen) met handreiking
  • een onderwijsdidactiek waarin de praktijk centraal staat (projectopdrachten, cursussen en trainingen)
  • programma’s voor toetsing en afsluiting
  • verschillende onderwijsopdrachten
  • informatie voor MR en ouders
  • tevredenheidsonderzoeken onder docenten en leerlingen
  • gegevens ten aanzien van de in-, door- en uitstroom van leerlingen
  • en een website waar diverse basismaterialen zijn gepubliceerd (www.ittl.nl).

  Leerlingen zijn erg tevreden over dit nieuwe vak. Ze kiezen het vooral omdat ze het leuk vinden en plezier hebben in de manier waarop het onderwijs in de ITTL wordt aangeboden. Ze vinden het ook een handig vak voor de rest van hun schoolloopbaan. Ook docenten zijn erg positief over het vak. Ze voeren dit vak met passie en plezier uit. Schoolleiders vinden het vak aantrekkelijk voor meisjes, omdat techniek gecombineerd wordt met design en fotografie. Schoolleiders zien ook een duidelijke meerwaarde van het vak voor hun school. De school trekt er meer leerlingen door en het heeft een positief effect op andere vakken.
  Kom naar onze presentatie: ITTL-leerlingen en docenten vertellen u meer!

 • SOMToday – Dé uitkomst in e-learning

  Verzorgd door: Maaike Goemaat (Simac Onderwijs)
  Locatie: Marktzaal 1
  SOMtoday is een gebruiksvriendelijke leeromgeving waarbij leren centraal staat. SOMtoday is een aantrekkelijke, uitdagende Elektronische Leeromgeving die zowel de docent als de leerling inspireert het leerproces optimaal te organiseren. Voor docenten en beheerders is de ELO functionaliteit geheel in SOM geïntegreerd.

 • IT Academy en ICT bekwaamheid

  Verzorgd door: Dolf Gagestein
  Locatie: Zaal 2
  Sinds kort is het (les)materiaal van Microsoft rond o.a. Office 2010 in het licentiefonds opgenomen. Het is nu zonder extra kosten in te zetten voor zowel deskundigheidsbevordering van docenten als voor gebruik in de lessen. Dit biedt nieuwe kansen om invulling te geven aan ICT-bekwaamheid. Er is bovendien de mogelijkheid om tegen sterk gereduceerde kosten een internationaal erkend MOS-certificaat te behalen voor het bekwaamheidsdossier. Tijdens de presentatie hoort u wat de mogelijkheden zijn en hoe het Anna van Rijn College daar gebruik van maakt.

 • Windows 8, office 365 en BYOD hoe gaat dit samen in de school?

  Verzorgd door: Eduard Beck (Switch)
  Locatie: Marktzaal 2
  Switch neemt u mee in presentatie van Microsoft Office365 in combinatie met de nieuwe Windows 8 versie op een tablet. In deze presentatie zullen diverse aspecten de revue passeren. Zo zullen we iets dieper ingaan op de mail omgeving, de Skydrive en het samenwerken in documenten voor studenten en medewerkers in het onderwijs. D.m.v. een live demo zullen we diverse highlights van deze producten benoemen en laten zien. Tevens zullen we dieper ingaan op de effecten van deze Cloud diensten op de   B(ring) Y(our) O(wn) D(evice) mogelijkheden in het onderwijs en de eventuele valkuilen bij het uitrollen van deze ICT diensten binnen uw school.
  Als laatste zullen we ook een live demo geven aan de mogelijkheden van een schoolportaal in de omgeving en ook een kleine doorkijk naar de  nieuwe office2013 versie van Microsoft.

 • Aanschuifsessie: Heeft u een veilig en grenzeloos netwerk?

  Verzorgd door: Hendrik Visser – Xantes ICT
  Locatie: Markt
  Xantes ICT vindt het belangrijk om te weten wat gebruikers van hun ICT oplossingen wensen. Dit houdt ook in de we van alle ontwikkelingen op de hoogte zijn en onze klanten hierover willen vertellen. Een van deze trends is ‘Bring Your Own Device’. Is dit dan ook wat een gebruiker wil? Of is dit een trend die “noodzakelijk” is?
  De “digitale wereld” wordt beschikbaar gesteld op elk moment van de dag waar jij het wil ongeacht de plek waar je bent, oftewel “grenzeloos” werken. Voor de gebruiker is er geen scheiding tussen werk en privé. Dit is met name de reden dat gebruikers eigen devices willen gebruiken.

  Hoe ga je als school met deze ontwikkeling om? Hoe kan ik een veilig netwerk faciliteren waarbij er “grenzeloos” gewerkt kan worden. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de juiste informatie, op het juiste tijdstip bij de juiste persoon afgeleverd wordt? Als docent wil je andere mogelijkheden dan een leerling. Hoe kan ik de bestaande oplossingen zo veranderen dat we mee kunnen gaan in deze ontwikkelingen?
  Tijdens de aanschuifsessie gaan we dieper in op het onderwerp en kunt u met onze technische specialist praten.