• Keynote: IXPERIUM – Change lab voor beter onderwijs met ICT

  Een innovatieve samenwerking tussen lerarenopleiding, werkveld en onderzoek voor onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen.
  Locatie: iXPERIUM in de pabo HAN-campus

  Het onderwijs staat onder druk. Denk aan talentontwikkeling en maatwerk, tegelijkertijd toenemende heterogeniteit in grotere klassen, veranderende instroom, de aandacht voor opbrengstgericht werken, meer kwaliteit met minder middelen. Ict biedt mogelijkheden om het onderwijs effectiever, aantrekkelijker, meer op maat en efficiënter in te richten. Sterker nog, het kan niet zonder ict. De mogelijkheden worden echter sterk onderbenut. Scholen, teams, leraren en lerarenopleidingen zijn op dit terrein nog zoekende. In de regio Arnhem en omstreken hebben scholen, lerarenopleiding en lectoraat de handen ineen geslagen met als doel onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen te realiseren met behulp van ict. Daartoe is het iXPERIUM ingericht: een uitdagende leer-werkomgeving waar leraren, leraren-in-opleiding, opleiders, studenten van de informatie- en communicatieacademie, onderzoekers, ondersteuners en experts samenwerken aan beproefde ict-rijke leerarrangementen. De pedagogisch-didactische vragen van de leraren uit het werkveld staan hierbij centraal. Leraren komen met hun leerlingen naar het iXPERIUM en studenten en onderzoekers komen in de school.
  In de plenaire sessie maakt u op actieve wijze kennis met het iXPERIUM.

  Marijke Kral

  Marijke Kral is Lector ‘leren met ict’ bij de faculteit educatie van de HAN. Het lectoraat beoogt met behulp van praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan onderwijsontwikkeling met ict in het werkveld (po, vo en mbo) en zittende en aankomend leraren én hun opleiders toe te rusten voor een effectieve en zinvolle integratie van ict in hun onderwijs. De focus ligt daarbij op ict als middel om te leren en op ict als doel: het opleiden van ict- en mediageletterde jongeren en werknemers. www.kwaliteitvanleren.nl en www.ixperium.nl