Alle activiteiten starten op het hele uur en duren maximaal 45 minuten.

 • Het Internet der Dingen

  Verzorgd door: Serge de Beer
  Locatie: Practicum
  Interactie met de computer kennen we vooral door te typen op het toetsenbord, te schuiven/klikken met de muis of door een swipe op een tabletscherm. Dat dingen ook met computers kunnen praten is voor veel mensen nog geen dagelijkse praktijk. Een auto die doorgeeft aan de verwarming dat de temperatuur vast wat omhoog kan, of een de informatie uit de verkeerscentrale die zorgt dat de wekker iets vroeger wordt gezet vanwege gladheid.

  In deze workshop vertelt Serge de Beer over de wereld van ‘Het Internet Der Dingen’ en wat het kan betekenen voor het onderwijs. Ook ga je zelf aan de slag om een eenvoudige toepassing te maken binnen dit concept. Heb je een smartphone of tablet, neem die dan mee!

 • Mi&i

  Verzorgd door: Ramon Moorlag & Marijke van der Brugge
  Locatie: Zaal 2
  Leerlingen presenteren hun innovatieve ideeën waar ze een i&i subsidie voor krijgen. Van 3D printer via robot trein naar quadrocopter, maak het mee en laat u inspireren door een ultiem voorbeeld van het principe van ‘flip-the-classroom’.

 • Werken met Androids in de klas

  Verzorgd door: Karin Winters
  Locatie: Tablab
  “Welke tablet je ook kiest, het gaat om de inhoud. En die willen we tijdens onze workshop graag laten zien. Vanuit het thema “Kiezen en delen” laten we zien hoe je een Android tablet kunt gebruiken om samen te werken en te delen. En we doen dat natuurlijk vanuit een didactische invalshoek. Apps zijn er genoeg, maar hoe zet je ze in? We laten naast de mogelijkheden ook zien wat je er niet mee kan en zoeken graag de interactie met ons publiek.”

 • Schooltas, samen leren en opnieuw uitvinden

  Verzorgd door:  Martijn Luijks (ThiemeMeulenhoff)
  Locatie: Marktzaal 1
  Leer mee met 5000 leerlingen op 60 scholen die dagelijks met een device in plaats van boeken naar school gaan. SchooltasApp van ThiemeMeulenhoff bestaat bijna twee jaar, tijd om ervaringen te delen. De uitdaging: hoe verbinden we digitale lesboeken aan nieuwe leerfunctionaliteiten in domeinen als social/samenwerking, intelligentie, interactie en gamification. En niet onbelangrijk: hoe zorgen we dat docenten met vertrouwen deze verandering kunnen doormaken?

  Leren met de iPad, tablet, laptop of PC. Leerboeken lezen en werkboeken invullen.
  Aantekeningen maken en delen. Foto’s en video’s toevoegen en bekijken.
  SchooltasApp maakt leren leuker, makkelijker en effectiever. En de schooltas lichter.
  Schooltas gaat uit van de vertrouwde boeken en methodes, maar voegt daar extra mogelijkheden aan toe. Schooltas is er voor PO, VO en BO.

  Steeds meer scholen gaan lesgeven met één device per leerling. Dit past bij de
  huidige generatie leerlingen. In een tijd waarin de wens steeds groter wordt om de leerling centraal te stellen en waarin er steeds meer aandacht is voor het verhogen van leerrendement. De digitalisering leidt niet automatisch tot meer leerrendement, maar biedt wel de kans om m.b.v. ICT het leren meer af te stemmen op de individuele leerling en op die manier het leerrendement te verhogen.

 • Mediarijk leren en lesgeven met LES 2.0

  Verzorgd door:  Sanne Lusink
  Locatie: Zaal 3
  LES 2.0 biedt “vakverrijkers” voor de docent: dossiers met audiovisuele bronnen, lesplannen en tools voor digibord en leerlingen. Deze mediarijke aanvullingen zijn altijd gekoppeld aan eindtermen.  LES 2.0 is een initiatief van Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In een samenwerking met scholen en deskundigen (eigen redactie, lerarenopleiders, onderwijskundigen, educatief medewerkers van erfgoedinstellingen) stelt het instituut meer dan een half miljoen digitale bronnen beschikbaar. Samen ontwikkelden 29 scholen voor voortgezet onderwijs en zes bekende erfgoedinstellingen digitaal leermateriaal.

  Bent u benieuwd? Wilt u weten of LES 2.0 uw methode kan versterken? Kom dan naar de workshop en oordeel zelf over de inzet van opdrachten, bronnen van bekende musea en archieven, èn de toolkit waarmee u zelf uw eigen materialen kunt ontwikkelen. Graag tot dan!

 • Werken met Androids in de klas

  Verzorgd door: Karin Winter & Henk Heurter
  Locatie: Tablab
  Welke tablet je ook kiest, het gaat om de inhoud. En die willen we tijdens onze workshop graag laten zien. Vanuit het thema “Kiezen en delen” laten we zien hoe je een Android tablet kunt gebruiken om samen te werken en te delen. En we doen dat natuurlijk vanuit een didactische invalshoek. Apps zijn er genoeg, maar hoe zet je ze in? We laten naast de mogelijkheden ook zien wat je er niet mee kan en zoeken graag de interactie met ons publiek.”

 • Inverted Classroom: een casestudy

  Verzorgd door: Lars Tijsma
  Locatie: Fablounge
  Het afgelopen jaar is het programmeeronderwijs in de propedeuse bij de ICA flink veranderd. De belangrijkste verandering is het toepassen van Inverted Classroom. Alle instructielessen zijn opgenomen op video en gepubliceerd op youtube. De video’s worden vergezeld door verschillende soorten oefeningen waarmee de kennis, inzicht en toepassing van de stof getoetst kan worden. De lessen bestaan nu uit het bespreken en verwerken van de oefeningen aan de hand van verschillende werkvormen. Studenten zijn verplicht om de lessen voor te bereiden en docenten mogen geen powerpointpresentaties meer afdraaien.
   
  De afgelopen periode hebben we voor het eerst de vernieuwde propedeuse uitgevoerd. In deze presentatie blikken we op die uitvoering terug. We belichten onze uitgangspunten en geven een uitgebreid overzicht van het materiaal dat we hebben gemaakt en de werkvormen die we hebben uitgeprobeerd. Daarnaast brengen we onze ervaringen met deze manier van werken over het voetlicht en vertellen we wat de studenten van de lessen hebben gevonden. Een wetenschappelijke verhandeling over de effectiviteit van deze lesvorm kunnen we niet bieden, maar we geven wel aan welke onderdelen wel en welke onderdelen (nog) niet goed hebben gewerkt.

 • [Vervolg] Masterclass: Digiborden. Leuk, maar wat kan ik er nu echt mee?

  Verzorgd door: Hub Kusters
  Locatie: Zaal 1
  Dubbele sessie: Deel 1) 15:00-15:45 Deel 2) 16:00-16:45
  De digitale schoolborden veroveren het onderwijs in een snel tempo. Maar wat kun je er precies mee? Wat kan ik met een digitaal schoolbord wat ik met een krijtje niet kan? Hub Kusters, wiskundedocent op het Sint-Janscollege, gebruikt dagelijks in zijn wiskundelessen met veel enthousiasme en plezier het digibord. Zijn ervaring hierbij is dat lessen efficiënter en effectiever, aanschouwelijker en visueler, aantrekkelijker en gevarieerder, uitdagender en interactiever  worden als je een IWB inzet. Tijdens deze presentatie komt heel duidelijk, door middel van vooral praktische lesvoorbeelden, de gebruiksmogelijkheden en de didactische meerwaarde van een digibord naar voren. Door middel van het gebruik van diverse toepassingen zoals het gebruik van applets, animaties, videofilm, internet en software zal hij ook de dynamische kracht en de visuele ondersteuning van het digitaal schoolbord laten zien. Nieuwsgierig? Kom kijken en laat u inspireren!

 • [Vervolg] Masterclass: Werken met machines in het FabLab

  Verzorgd door: Sergio Canestrelli
  Locatie: Fablab
  Dubbele sessie: Deel 1) 15:00-15:45 Deel 2) 16:00-16:45
  Leer tijdens deze I&I Masterclass werken met alle machines van het FabLab. Nadat je een basisworkshop gevolgd hebt kan je tijdens onze open inloopuren werken aan je eigen projecten. Niet technisch? Geen probleem, want voorkennis is niet vereist. Vanuit een bestaand ontwerp ga je aan de slag met de computers en machines. Het eindresultaat is voor iedereen anders, want vanaf dit moment spreken we jouw creativiteit aan om iets bijzonders te maken.