Kiezen

Waar kies je voor?
Deze vraag houdt ons steeds meer bezig. Was het vroeger vrij duidelijk welk beroep je uiteindelijk zou uitoefenen – was je vader arbeider, dan ging jij ook met je handen werken, was hij advocaat, dan werd jij ook advocaat- tegenwoordig kunnen we kiezen uit vele mogelijkheden.
Onze leerlingen moeten kiezen voor een profiel, voor een sector, voor een afdeling. Ben je daar doorheen, moet je kiezen voor een vervolgopleiding. Ben je uitgestudeerd en volwassen, liggen er zo mogelijk nog meer keuzes op ons te wachten. Naast de alom bekende huisje, boompje, beestje keuzes, moeten we tegenwoordig ook kiezen voor de zorgverzekering, voor de pensioenverzekering. En in het werk is het al niet minder. Koos vroeger de sectie voor de methode, nu moet je zelf bedenken welke leermiddelen je arrangeert in de leerlijn. Had je 12 jaar geleden te maken met slechts een handje vol leveranciers die preferred supplier waren, nu maak je zelf de keus uit een grote hoeveelheid software. Gaan we in de cloud, en zo ja bij welke leverancier? En soms is de keuze al gemaakt voor je er erg in hebt: als Jan met de vut gaat, is er geen docent meer die Informatica kan geven.
Het thema van de conferentie is dus dit jaar Kiezen & delen.
Op het persoonlijke niveau
Wat kies je? Hoe kom je tot deze keuze? Wat is het effect van een keuze?
Op leerlingenniveau
Hoe kun je als docent een leerling helpen met kiezen? Welke vakken hebben ze nodig voor welke studie? Maar ook: Hoe kun je sturen dat de leerlingen meer voor techniek en informatica kiezen?
Op schoolniveau
Voor welke technische infrastructuur kiezen jullie? Hoe leg je de relatie tussen de onderwijskundige visie en de technische uitwerking op de werkvloer? Hoe ontwerp je digitaal leermiddelenbeleid?

 

Delen

Delen is eigenlijk ‘the middle name’ van i&i. Kennis delen en ervaringen uitwisselen zijn voor onze leden belangrijk; Daar draait de conferentie al jaren om.
Toegegeven, het thema Delen zat altijd impliciet in het programma. Daarop selecteerden we de sprekers. We zochten onderwerpen die aansloten bij de dagelijkse praktijk. Als je het goed beschouwt, brengen we al meer dan 20 jaar de 21st Century Skills in praktijk. Delen, samenwerken, kritisch denken: we doen het met elkaar al jaren.
Echter, voor het eerst hebben we er een thema van gemaakt. Voor ons is het misschien gesneden koek, maar voor veel collega’s nog niet. Dus als vervolg op de keynote van Michel van Ast vorig jaar: Vraag jezelf af wat jij kan doen om het onderwijs aan onze kinderen te verbeteren?