Nieuws

i&i tijdens Cybersecurity ontbijt.

Vorige week ging er via onze nieuwsbrief een enquête rondgegaan over dit thema.

Hierop hebben 21 leden gereageerd. De uitslag hebben wij gebruikt als input voor de ontbijtsessie van 30 juni 2017. Mocht u de uitslag ook willen bekijken, dan kan dat hier.

Samenvatting enquete

Het valt op dat er slecht zijdeling in het vak aandacht is voor cybersecurity. Daarbij viel het op dat 70% van de respondenten aangaf dat er veiligheidsproblemen op school zijn en 60% gaf aan dat het intern opgelost werd. Dit laatste zonder een link naar de politie en/of justitie dan wel input van externen zoals gespecialiseerde IT organisaties.

De voorgestelde verbeterpunten die wij meegenomen naar de ontbijtsessie zijn:

 • Cursus / MOOC
 • Een model protocol
 • Betere en meer voorlichting
 • Verplicht in de lessen mediawijsheid opnemen
 • Meer informatie onderwijs

Opvallende was dat een enkele respondenten zich ook zorgen maakt over de leveranciers van ELO’s en LVS’en. Men vraagt zich af hoe veilig de daar gestalde gegevens zijn.  Naar aanleiding van het computing in school congres (Birmingham) hebben wij het programma ‘join cyber’ genoemd. Dit programma bestaat uit een- of meerdaagse cursus voor getalenteerde jongeren.

Van onze tafels (i&i zat aan twee van de drie tafels) kregen wij veel steunbetuigingen voor de verbetering van de positie van ons vak en het aantrekken van meer leraren daarvoor
Het Nederlandse onderwijs moet meer doen aan digitale geletterdheid en competente leraren voor een zinvolle invulling.

Andere deelnemers, zoals Herna Verhagen (POSTNL) gaf aan dat veiligheid in vier kamers van belang is en wel in ;

 • de huiskamer
 • de Tweedekamer
 • de bestuurskamer
 • de studeerkamer

Vooral bij dat laatste zal het onderwijs een belangrijke rol spelen. Herna heeft een rapport opgesteld met als titel Nederland Digitaal Droge Voeten. Ze beklemde dat samenwerking hierbij cruciaal is en dat bedrijven (en onderwijs red.) op het gebied van cyber security alle informatie moeten delen. Een aanval op de een, is een reactie van allemaal. Samenwerken van groot naar klein, grotere organisaties helpen actief kleinere organisaties. Een belangrijke boodschap was dat 10% van het IT budget gebruikt moet worden voor security.

i&i heeft aangevoerd dat het curriculum zoals laatst vastgesteld een belangrijk schakelpunt is voor cyber security. In domein N; Keuzethema Security was veel interesse en daar waar gewenst en mogelijk zullen wij organisaties met elkaar in contact brengen.

Zoals dat meestal gaat bij dit soort bijeenkomsten……wordt vervolgd.

Het vijfde Lerarencongres komt er aan! 

Op vrijdag 6 & zaterdag 7 oktober Lerarencongres van de Onderwijscoöperatie.

Twee dagen vieren we het leraarschap met interactieve workshops, inspirerende lezingen en vele andere verrassende activiteiten.
Dit vindt net als vorig jaar plaats op ROC Midden Nederland te Amersfoort. Studenten van ROC Midden Nederland maken deel uit van het programma en werken mee aan de verzorging en catering. Deelname aan het congres is gratis. Bestel gratis tickets via deze link, voor aanmelding op één of beide dagen.

Programma

Een commissie van leraren uit alle sectoren heeft het programma samengesteld.  Leraren geven workshops en lezingen (er komen geen commerciële partijen aan bod). Daaromheen is een programma met muziek, theater, inspiratie en sprekers als Jelle JollesJustine Pardoen en Marcel van Herpen.

Op de hoogte blijven?
Dat kan via Facebook pagina van de Onderwijscoöperatie  of  hou de website van de Onderwijscooöperatie in de gaten.

CAS-NED

Computing at school Nederland

Eerste concept (versie 0.3a) van Computing at school Nederland.

We zoeken nog naar een interactieve manier om alle leden van i&i direct mee te laten schrijven in dit document. En alle andere documenten, lesmateriaal en beleidsnotities!

Tips? Vragen? Steunbetuigingen?

info@ieni.org

Doelstelling

 • bevorderen en ondersteunen van excellent informatica-onderwijs voor alle leerlingen in het PO en VO:
 • elke leerling heeft de gelegenheid om excellent en passend informatica-onderwijs te volgen.

Bevorderen betekent het zorgen voor een goed draagvlak, op alle relevante niveaus en bij alle relevante betrokken partijen: onderwijs, politiek bedrijfsleven en leerlingen.  Excellent betekent een degelijke conceptuele basis; boeiende, actuele en relevante contexten, herkenbaar voor de leerling.

Invulling: Digitale Geletterdheid als verplichte basis in de kerndoelen voor het PO en de onderbouw VO. Keuzevak informatica voor verdieping in de bovenbouw VO.

Passend:  Elke leerling heeft de mogelijkheid om informatica als keuzevak te volgen, met keuzethema’s die passen bij zijn of haar niveau en belangstelling.Daarbij gaan  we leerlingen  stimuleren om zich de vaardigheden t.b.v. hun toekomst eigen te maken.

Doelstelling op schoolniveau

 • scholen (schoolleiding, docenten, ouders, leerlingen) zien informatica als een belangrijk, stimulerend en “degelijk” vak,
 • schoolleiding en docenten zijn “digitaal geletterd”.

Doelstelling Informatica-docenten

 • Informatica-docenten zijn enthousiast, bekwaam en bevoegd;
 • Informatica-docenten zijn op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de informatica/ICT (en op het gebied van leren en innoveren);
 • Informatica-docenten hebben een netwerk van collega’s, ICT/informatica-experts en professionals die hen kan ondersteunen bij hun onderwijs;
 • Het beroep van docent informatica/ICT wordt een aantrekkelijke loopbaan voor studenten informatica/ICT.
 • “Voldoende informatica-docenten” dan wel: het tekort aan informatica-docenten vormt geen probleem voor scholen die dit vak op een verantwoorde manier willen aanbieden.

“CAS-NL community”

CAS is een gemeenschap (community) van personen die deze doelstelling onderschrijven en hieraan een bijdrage willen leveren. Dit zijn docenten, ouders, professionals, bedrijfsleven, opleidingsinstituten, overheids (semi)instellingen, en andere nog niet genoemde geïnteresseerden. Deze gemeenschap is “inclusief”, en staat voor iedereen open.

Om de CAS-NL Community op te richten en in stand te houden zijn expertise, financiële middelen, mankracht, organisatie, infrastructuur nodig. De inzet van de middelen varieert in draagkracht en mogelijkheden.

Lidmaatschap van CAS-NL staat in principe open voor iedereen die de doelstellingen wil steunen.

Bijdragen bedrijven en professionals

 • Een adviserende rol doormiddel van een netwerk van experts en expertise. in het bijzonder voor de ondersteuning bij geavanceerde onderwerpen/thema’s; en bij de studiekeuze/voorlichting;
 • Financiële, infrastructurele, en organisatorische ondersteuning;

Over innovatie in het onderwijs

De conceptuele basis van de informatica is voldoende uitgekristalliseerd om als degelijke kern van dit onderwijs te dienen. Maar de actuele context van de technologie en de toepassingen verandert nog steeds in een hoog tempo. Het is belangrijk om in het onderwijs aansluiting te vinden bij de actuele technologie en toepassingen zoals de leerlingen deze in hun directe omgeving ervaren. Dit betekent dat een voortdurende aanpassing en innovatie van het onderwijsmateriaal nodig is.

De ambitieuze doelstellingen hierboven zijn niet haalbaar met de traditionele onderwijs-aanpak: er zijn op dit moment te weinig bevoegde en bekwame docenten, en dit tekort is niet op korte termijn op te lossen. Dit betekent dat er ook aan een andere, innovatieve aanpak van dit onderwijs gewerkt moet worden. Mogelijke elementen hiervan zijn: de inzet van

 • ICT/informatica-professionals, bijvoorbeeld in  een netwerk ter ondersteuning van docenten en leerlingen
 • ICT/informatica-studenten in de klas en in dit netwerk
 • peer-to-peer learning voor leerlingen
 • ICT-middelen

Meer informatie volgt via onze nieuwsbrief. Word hiervoor lid van de vereniging i&i