Nieuws

Lerarencongres 2017: vier de leraar 

Onderstaande nieuwsbericht kwam binnen van de Onderwijscoöperatie

Het vijfde Lerarencongres komt er aan!

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organiseert de Onderwijscoöperatie de lustrumeditie van het Lerarencongres. Maar liefst twee dagen vieren we het leraarschap met interactieve workshops, inspirerende lezingen en vele andere verrassende activiteiten. Dit alles vindt wederom plaats op ROC Midden Nederland te Amersfoort. Studenten van ROC Midden Nederland maken deel uit van het programma en verzorgen de overheerlijke catering.

Wil jij bij dit gratis tweedaagse congres van, voor en door de leraar zijn? Bestel dan nu je gratis tickets via deze link. Je kunt  je aanmelden voor één of beide dagen.

Programma
Een commissie van leraren uit alle sectoren heeft het volledige programma samengesteld. Leraren zelf geven workshops en lezingen (er komt dus geen commerciële partij aan te pas). Daaromheen is een programma met muziek, theater, inspiratie en sprekers zoals Jelle Jolles, Justine Pardoen en Marcel van Herpen. Kortom: een festival van, voor en door de leraar dat je gratis kunt bezoeken.

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen omtrent Lerarencongres 2017? Laat dan op Facebook weten of je erbij bent en/of hou onze website in de gaten.

Dus… Vier jij de leraar op het Lerarencongres 2017, op 6 en 7 oktober? Je gratis ticket bestel je hier.

Informatie
Lerarencongres 2017
Datum: 6 en 7 oktober 2017
Locatie: ROC Midden Nederland te Amersfoort
Gratis kaarten bestellen doe je hier

Digitale geletterdheid is basisrecht van iedere Nederlander

Door Thijmen Sprakel
Docent & redacteur EduKitchen.nl

Digitale geletterdheid is basisrecht van iedere Nederlander

We weten het allemaal: de wereld digitaliseert en automatiseert in een razendsnel tempo. Zo snel dat vele mensen hun baan kwijtraken aan software en robots en helaas niet beschikken over de juiste digitale vaardigheden om voor een andere baan binnen hetzelfde bedrijf in aanmerking te komen. Neem als recent voorbeeld de belastingdienst en de vele banken waar grote groepen werknemers worden vervangen door een veel kleinere groep ICT/IT-professionals1. En dan praten we over het nu. Een rapport van Oxford University2 stelt dat binnen 20 jaar tijd 47% van de banen in de Verenigde Staten vervangen kan worden door computers. Er komen andere banen bij in de toekomst volgens de WRR3en USG People3a. Banen die we nu nog niet kennen. Deze banen zijn echter niet beschikbaar voor laagopgeleide mensen of mensen zonder ICT-vaardigheden. Deloitte4 stelt dat op dit moment 286.000 studenten op het mbo, hbo en wo worden opgeleid voor banen die binnen 10 tot 20 jaar verdwijnen. Op het MBO, HBO en WO gaat het om respectievelijk 42%, 19% en 10% van de studenten.

“Digitale geletterdheid is basisrecht van iedere Nederlander” verder lezen

Overlijden René Franquinet

In memoriam René Franquinet

In zijn woonplaats Berg en Dal is oud-voorzitter, bestuurslid, erelid, penningmeester, redacteur, auteur en leraar Nederlands en leraar Informatica, René Franquinet op 69-jarige leeftijd overleden.

René was een (digitale) duizendpoot. Na ooit vertaler en redacteur aan Spirou/Robbedoes te zijn geweest ging hij Nederlands doceren. Later stond hij aan de wieg van Informatica in de klas, een vak dat hij jarenlang doceerde aan het Thomas a Kempis College in Arnhem. Nadat hij in 2010 de school vaarwel had gezegd bleef hij actief in zijn vak als redacteur voor veel boeken; zo schreef hij onder andere mee aan de lesmethode Enigma online, was hij columnist voor ICT nieuws en leverde hij diverse redactionele bijdragen aan verschillende boeken en tijdschriften. In zijn columns gaf René blijk van de liefde voor het leraarschap en het vak Informatica, dat deed hij door te proberen de lezer tot nadenken te zetten. Naast zijn auteurschap vervulde René ook veel bestuursfuncties; zo was hij lange tijd voorzitter van de docentenvakvereniging i&i en werd benoemd tot erelid van deze vereniging. De vereniging deed nooit vergeefs een beroep op hem. Met Rene aan tafel werd er gediscussieerd, gelachen en ging je nooit met lege handen naar huis. De laatste jaren was René een groot promotor van het vak informatica in al zijn facetten.
Namens het Platform VVVO maakte René samen met de vertegenwoordigers van drie andere lidorganisaties deel uit van het bestuur van de Onderwijscoöperatie. Hier zette hij zich in voor een sterkere positie van de leraar, de beroepsgroep waarvoor hij zich zijn hele leven ten dienste heeft gesteld. Met het overlijden van René is een inspirerend en zeer aimabel persoon heengegaan.

i&i en Onderwijs 2032

Onlangs heeft het bestuur van i&i een visie stuk opgesteld over Onderwijs 2032.
Deze visie werd tijdens een sessie van het Platform vakverenigingen voor Voortgezet Onderwijs tijdens een pitch uitgedragen.
Onderwijs 2032 helpt het onderwijs op de goede weg
De vakvereniging i&i juicht het eindadvies “Ons Onderwijs 2032” toe. Het advies 2032 werd begin 2016 aan staatssecretaris Dekker aangeboden en staat vol met aanbevelingen die betrekking hebben op het toepassen en gebruiken van ICT in het onderwijs.
Digitale geletterdheid is hierbij het sleutelwoord.

Letterlijk vinden we op pagina 23 van het rapport het volgende terug:
”De impact van nieuwe technologieën op wie we zijn en wat we doen is groot en wordt eerder onder- dan overschat. De hoeveelheid beschikbare informatie neemt exponentieel toe. Technologische ontwikkelingen leiden tot structurele veranderingen op het gebied van werk en in de manier van samenleven in een mondiale maatschappij. Toekomstgericht onderwijs maakt leerlingen digitaal vaardig en mediawijs, en stelt hen in staat zich op dat vlak te blijven ontwikkelen. Kennis van actuele informatie- en communicatietechnologie (ICT) en zogeheten computational thinking zorgt ervoor dat leerlingen leren begrijpen hoe ze telkens nieuwe technologische diensten en producten kunnen benutten. Leerlingen leren begrijpen welke rol logisch redeneren en programmeren daarin spelen, hoe je digitale informatie kunt duiden en verwerken en hoe je omgaat met (digitale) media en beelden.

Digitale geletterdheid heeft in al haar aspecten de aandacht van de vereniging Vakvereniging i&i (informatica en informatiekunde). We noemen allereerst de basiskennis van ICT-kennis (hierin geven we aandacht aan begrippen die een grote rol spelen in de ICT-wereld), maar ook begrip van digitale beveiliging, hoe om te gaan met digitaal vindbare informatie en hoe informatie te beoordelen, selecteren en beheren? Verder speelt mediawijsheid een grote rol oftewel hoe kritisch om te gaan met alle digitale informatie?

Omdat ons vak tevens een stimulans wil zijn voor leerlingen die in een vervolgopleiding iets willen doen met informatica, past ook het keuzevak informatica goed in de plannen van Onderwijs 2032. Het inmiddels populaire begrip computational thinking, dat in het rapport genoemd wordt, komt ook voor in de nieuwe voorstellen die eind 2015 gedaan zijn in de richting van een ander curriculum voor het vak informatica in de bovenbouw havo en vwo.

ICT speelt ontegenzeggelijk een grote rol in ons leven en daar wordt in het adviesrapport duidelijk op gewezen.
We wijzen in dit kader ook op het gegeven dat er een tendens naar beneden bezig is wat de Nederlandse rol in de ICT-wereld betreft.
Zo is het steeds lastiger om hoogopgeleid, ervaren ICT-personeel op de juiste plek te krijgen. Met het stijgende aantal ICT-vacatures zal het de komende jaren nóg lastiger worden om de felbegeerde high-end ICT-professional te vinden. Volgens Andrus Ansip, Eurocommissaris voor de Digitale Interne Markt zal het aantal ICT-vacatures de komende jaren zó hard stijgen dat Europa de vraag niet meer bij kan benen. Tegen 2020 verwacht hij een tekort van 800.000 ervaren ICT-ers, als er niets verandert.

ICT speelt een steeds belangrijker rol op het vlak van milieu en energie. Ook de analyse van grote hoeveelheden gegevens (big data) waar zinvol mee omgegaan kan en moet worden, gaat een belangrijker plaats innemen.

Willen we dat werk ook onze kinderen gunnen dan zal logisch en gestructureerd denken al vroeg moeten worden aangeleerd. Het rapport spreekt in dit geval zelfs van basisvaardigheden die leerlingen nodig hebben om maatschappelijk te functioneren. Uiteraard is het niet de bedoeling om van iedere leerling een programmeur te maken, maar omdat de wereld om ons heen zo snel verandert is het ook nodig dat leerlingen zich daarin goed kunnen redden.

In korte tijd zijn smartphones en tablets ingeburgerd geraakt. In de nabije toekomst zullen vrijwel alle apparaten verbonden zijn met het internet, een ontwikkeling die bekend staat als Internet of Things. Al jaren is een ontwikkeling gaande die er in resulteert dat steeds meer taken geautomatiseerd worden. Wie deze ontwikkelingen wil bijhouden zal een denkwijze moeten aanleren die bekend staat als computational thinking. Het advies Onderwijs 2032 is volgens de Vereniging i&i zeker de moeite waard om nader te worden uitgewerkt.
Derhalve roept de Vereniging i&i op tot een nadere verdieping en uitwerking van de ideeën die in januari 2016 in Delft werden gepresenteerd.