Nieuws

Informatica in een nieuw jasje

examenprogramma
Met het invoeren van het vak informatica eind vorige eeuw werd een toen, bij de tijd passend curriculum geïntroduceerd. Het curriculum was vooral gedefinieerd op basis van het sterk theoretische kader waarbinnen in de jaren tachtig en negentig informatica werd gedoceerd. Dit curriculum heeft intussen zijn beste tijd gehad en er is een nieuw model opgesteld. Deze keer in nauwe samenwerking met docenten informatica en de vakvereniging i&i.

“Informatica in een nieuw jasje” verder lezen

25 i&i conferentie

AANMELDEN CONFERENTIE KAN NU!!

CODING, DE NIEUWE WERELDTAAL?
De feestelijke 25e conferentie van de Vereniging i&i (www.ieni.nl) zal op 25 november 2015 op een bijzondere locatie plaatsvinden. Ons jubileum wordt gevierd in de Dierentuin van Amersfoort waar we een verbinding leggen tussen  de wondere wereld van de dierenwereld en de digitale wereld. Op verschillende locaties in de dierentuin zal aandacht geschonken worden aan het thema van deze conferentie. “25 i&i conferentie” verder lezen

Nieuwe bestuursleden gezocht

Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering heeft de vereniging stilgestaan bij het aftreden van de bestuursleden Gerrit van Wijk en Johan Korten. Op bijzondere wijze hebben zij zich ingespannen voor i&i. Zij werden dan ook terecht met lovende woorden toegesproken.
Met hun vertrek zijn er natuurlijk vacatures ontstaan. Het bestuur is dus op zoek naar twee of drie personen die zich geroepen voelen deze plekken op te vullen. Uiteraard gaat de voorkeur naar enthousiastelingen die als docent informatica of ict-coördinator op een vooruitstrevende wijze actief zijn.
Het is een unieke kans om de vakvereniging gezamenlijk te leiden in het behalen van haar doelstellingen. Aangezien Berry Nieskens zijn functie als secretaris op termijn wenst over te dragen, zal deze taak uiteindelijk ondergebracht worden bij één van de nieuwe bestuursleden.
Heeft u interesse in de functie van bestuurslid van i&i, neem dan gerust contact op met voorzitter Ramon Moorlag (r.moorlag@ieni.org).