Het bestuur van de Vakvereniging i&i bestaat uit collega-docenten en ict’ers die werkzaam zijn bij onderwijsgerelateerde instellingen. Grote gemene deler van de bestuursleden is hun passie voor deskundig en verantwoord gebruik van ict in het onderwijs.

Ramon Moorlag
Ramon MoorlagVoorzitter
Docent informatica aan het Ds. Pierson College, Den Bosch.
Nevenactiviteiten: adviesraad onderwijscoöperatie, lerarenadviesraad, informatica 2.0 en bedenker van Mi&i. En heeft iedere dag een vers idee.

Gerrit van Wijk
Gerrit van WijkVice-voorzitter
Staffunctionaris ict en docent wiskunde op het Carmel College Salland te Raalte.
Gerrit heeft met name belangstelling voor activerende didactiek in het onderwijs en de inzet van ict daarbij.
Berry Nieskens
Berry NieskensSecretaris
Docent Lifestyle Informatics
Hyperion Lyceum, Amsterdam

Berry werkt op het Hyperion Lyceum aan de totstandkoming van een doorgaand vwo-curriculum Lifestyle Informatics (onderbouw) en Informatica (bovenbouw).
Johan Korten
Johan KortenBestuurslid
Docent Informatica op Pieter Zandt in Kampen en docent ICT en Zorgtechnologie bij Instituut Verpleegkundige Studies op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
De focus van Johan ligt op de koppeling VO-HO, Informatica vakvernieuwing (Informatica 2.0), contact met andere vakverenigingen en bijdrage aan de HBO master lerarenopleiding in oprichting.
Guido van Dijk
Guido van DijkAspirant-bestuurslid
Manager Innovatie RLC Connect2Live
Onderwijsvernieuwer AGORA Niekée, Roermond
Docent informatica Connect College, Echt.