i&i-project: Hoe i-scoort uw school?

logo i-score

Wat is i-Score?
De Vereniging i&i biedt al enige jaren een hulpmiddel bij het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Met het zogenaamde i-score project biedt de vereniging scholen een hulpmiddel om met ict hun onderwijskwaliteit te verhogen. Tegelijkertijd is i-score een instrument om dit te kunnen meten.

Wij gaan er daarbij van uit dat je gerichter en efficiënter kunt zijn als je samenwerkt met andere scholen. Het project is voor elke school geschikt: zowel voor scholen die zich in het beginstadium bevinden om ict in het leerproces een plaats te geven als voor scholen die al in een vergevorderd stadium zijn. Juist hierdoor kunnen scholen van elkaar leren. Op deze wijze hanteert i&i het principe van halen en brengen.

Weet wat u investeert met ict
Investeren in ict is een kostbare aangelegenheid en ook dat is voor de vereniging een reden geweest met i-Score te beginnen. De resultaten van deelname aan het project maken scholen duidelijk waar zij hun accenten moeten leggen bij het investeren in ict.

Waarom meedoen?
Meedoen levert voor elke deelnemende school een win-win-situatie op. Het levert uw school een brevet op van deelname waarachter een aantal sterren zichtbaar worden.
I&i heeft met de onderwijsinspectie gesproken over dit initiatief en deze staat er helemaal achter, beter nog: de inspectie vindt het een uitstekend initiatief. De inspectie heeft zelfs vragenlijsten beschikbaar gesteld. Dit “waarderingskader ict in het onderwijs” is voor i&i het uitgangspunt geweest bij het opstellen van de i-Score vragenlijst. 

Ook de inspectie vindt het een prachtig plan!
Tevens heeft de inspectie kenbaar gemaakt dat deelname aan dit project belangrijker is dan het aantal behaalde sterren. En dat is nou juist de reden waarom i&i dit project toejuicht.

Meedoen betekent in alle gevallen winst
i&i ziet het als een bijzonder doel dat scholen die veel sterren halen, andere scholen willen ondersteunen om dit traject ook succesvol door te lopen. Je kunt in dit geval echt over een win-win-situatie spreken.

Waar kunt u zich aanmelden?
Als u naar  het aanmeldformulier gaat, kunt u alle gegevens indienen die vereist zijn voor deelname aan dit bijzondere en winstgevende project.