Informatica 2.0

logo-ia-130De Vereniging i&i is met een aantal breinstormers in overleg geweest voor een plan, dat we de naam informatica 2.0 hebben gegeven. Informatica 2.0 is bedoeld voor een ander soort informatica in de bovenbouw havo/vwo. We proberen op deze wijze ook het aantal scholen dat informatica wil en kan aanbieden te vergroten. Ons plan kan bovendien leiden tot een groter aantal leraren dat het vak wil geven omdat ook leraren in opleiding zich erdoor geïnspireerd kunnen voelen.

Lees alles over Informatica 2.0 op www.informatica-academie.nl