i&i-project: Mi&i-subsidie voor leerlingen

logo Mi&iLeerlingen met een innovatief ict-idee voor het vak informatica of hun profielwerkstuk worden door de Vakvereniging I&I uitgenodigd een Mi&i-subsidie aan te vragen. Vo en mbo-leerlingen kunnen deze subsidie gebruiken om soft- of hardware of andere materialen aan te schaffen die nodig zijn om hun opdracht uit te voeren. Voorwaarde is dat het uitgevoerde idee het onderwijs of de maatschappij ten goede komt. Met de subsidie kan een leerling toch dat ene geweldige idee realiseren, zonder de beperkingen van een school- of vaksectiebudget.

De subsidie wordt aangevraagd door een leerling of een groepje leerlingen. De begeleidende docent tekent de aanvraag. Alle projectideeën worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Na goedkeuring door de jury gaan de leerlingen aan de slag met het project. Ze maken een kort projectplan met een kostenraming. Wanneer het project is afgerond, ontvangen ze het subsidiebedrag,  tot een maximum van €150. Alle projecten die worden gesubsidieerd voldoen aan de CC-by-licentie. Leerlingen plaatsen hun opgeleverde materialen (software en documentatie) op de Mi&i-website.