i&i tijdens Cybersecurity ontbijt.

Vorige week ging er via onze nieuwsbrief een enquête rondgegaan over dit thema.

Hierop hebben 21 leden gereageerd. De uitslag hebben wij gebruikt als input voor de ontbijtsessie van 30 juni 2017. Mocht u de uitslag ook willen bekijken, dan kan dat hier.

Samenvatting enquete

Het valt op dat er slecht zijdeling in het vak aandacht is voor cybersecurity. Daarbij viel het op dat 70% van de respondenten aangaf dat er veiligheidsproblemen op school zijn en 60% gaf aan dat het intern opgelost werd. Dit laatste zonder een link naar de politie en/of justitie dan wel input van externen zoals gespecialiseerde IT organisaties.

De voorgestelde verbeterpunten die wij meegenomen naar de ontbijtsessie zijn:

  • Cursus / MOOC
  • Een model protocol
  • Betere en meer voorlichting
  • Verplicht in de lessen mediawijsheid opnemen
  • Meer informatie onderwijs

Opvallende was dat een enkele respondenten zich ook zorgen maakt over de leveranciers van ELO’s en LVS’en. Men vraagt zich af hoe veilig de daar gestalde gegevens zijn.  Naar aanleiding van het computing in school congres (Birmingham) hebben wij het programma ‘join cyber’ genoemd. Dit programma bestaat uit een- of meerdaagse cursus voor getalenteerde jongeren.

Van onze tafels (i&i zat aan twee van de drie tafels) kregen wij veel steunbetuigingen voor de verbetering van de positie van ons vak en het aantrekken van meer leraren daarvoor
Het Nederlandse onderwijs moet meer doen aan digitale geletterdheid en competente leraren voor een zinvolle invulling.

Andere deelnemers, zoals Herna Verhagen (POSTNL) gaf aan dat veiligheid in vier kamers van belang is en wel in ;

  • de huiskamer
  • de Tweedekamer
  • de bestuurskamer
  • de studeerkamer

Vooral bij dat laatste zal het onderwijs een belangrijke rol spelen. Herna heeft een rapport opgesteld met als titel Nederland Digitaal Droge Voeten. Ze beklemde dat samenwerking hierbij cruciaal is en dat bedrijven (en onderwijs red.) op het gebied van cyber security alle informatie moeten delen. Een aanval op de een, is een reactie van allemaal. Samenwerken van groot naar klein, grotere organisaties helpen actief kleinere organisaties. Een belangrijke boodschap was dat 10% van het IT budget gebruikt moet worden voor security.

i&i heeft aangevoerd dat het curriculum zoals laatst vastgesteld een belangrijk schakelpunt is voor cyber security. In domein N; Keuzethema Security was veel interesse en daar waar gewenst en mogelijk zullen wij organisaties met elkaar in contact brengen.

Zoals dat meestal gaat bij dit soort bijeenkomsten……wordt vervolgd.