Visie van i&i, vakvereniging van docenten informatica en digitale geletterdheid, op de voorstellen van curriculum.nu over digitale geletterdheid

De invoering van digitale geletterdheid in het basis- en voortgezet onderwijs is urgent - al in 2012 heeft de KNAW hiervoor gepleit met het rapport Digitale geletterheid - vaardigheden en attitudes in de 21ste eeuw.

In de wereld van de leerlingen, van hun huidige privéleven tot hun toekomstige professionele loopbaan, spelen digitale technologie en toepassingen daarvan een grote en nog steeds toenemende rol. Sommige ouders, docenten en scholen nemen nu al actie, en proberen hun kinderen/leerlingen digitaal geletterd te maken. Het doel is dat ze actief met deze technologie en toepassingen kunnen omgaan, en deze kunnen inzetten voor hun eigen doelen (“program or be programmed”).

Scholen die nu niets doen, zetten hun leerlingen daarmee op achterstand, en vergroten de kans op een “digitale tweedeling” in de maatschappij. Deze pas op de plaats lijkt ons zeer onwenselijk: niets doen met betrekking tot digitale geletterdheid is geen optie. Het is belangrijk om nu te beginnen met de invoering van digitale geletterdheid, en om daarna regelmatig de leerdoelen bij te stellen, op basis van de onderwijservaringen en maatschappelijke en technische ontwikkelingen. Het doel is om “volgend jaar (nog) beter onderwijs te geven dan dit jaar”. Onderwijsvernieuwing kan in onze visie dan als een voortdurend proces georganiseerd worden, in plaats van de huidige aanpak via eenmalige projecten.

De voorstellen van curriculum.nu vormen in onze visie een goede eerste stap voor de invoering van digitale geletterdheid. Het combineren van de invoering van digitale geletterdheid met een herziening van alle vakken biedt bovendien de gelegenheid om digitale geletterdheid in de andere vakken te integreren.

Curriculum.nu constateert ons inziens terecht dat digitale geletterdheid alle vakken raakt. Naast een apart vak pleit curriculum.nu voor de integratie van digitale geletterdheid in andere vakken, waar mogelijk en zinvol. Dit stelt hoge eisen aan de digitale geletterdheid van alle docenten: hiervoor zal een significante nascholing nodig zijn.

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle invoering van digitale geletterdheid is de opleiding van gespecialiseerde docenten. De status van informatica als vrijblijvend aan te bieden keuzevak vormt geen goede basis voor een loopbaan als docent.

Vakvereniging i&i

Gepubliceerd op 19 januari 2020