Vakvereniging i&i, secretariaat Geert Reindersstraat 6 te Winsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor haar leden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Geert Reindersstraat 6
9951CC Winsum
[email protected]

Werkingssfeer

Deze privacyverklaring ziet toe op de persoonsgegevens die worden verzameld t.b.v. de vakvereniging.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vakvereniging i&i verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vakvereniging i&i heeft alleen die persoonsgegevens in beheer die door u verstrekt zijn en verwerkt deze alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Vakvereniging i&i verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

De adressen worden alleen gebruikt voor directe communicatie met de leden. Bij het bezoeken van onze website worden ook verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld tijdsduur van het bezoek, IP-adressen, paginabezoek. Deze gegevens worden alleen gebruikt om onze website te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vakvereniging i&i bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens: Naam, e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt gedurende uw lidmaatschap tot uiterlijk 1 jaar na beƫindiging daarvan.

Verstrekking van gegevens aan derden

Vakvereniging i&i zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft. Vakvereniging i&i zal in geen geval persoonsgegevens verkopen aan derden.

Beveiliging gegevens

Vakvereniging i&i neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vakvereniging i&i en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Wijziging privacyverklaring

Vakvereniging i&i behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. De privacyverklaring is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.