Van woensdag 3 oktober tot en met zaterdag 6 oktober organiseert ICT-Noord in samenwerking met i&i een studiereis naar de hoofstad van Estland, Tallinn. Estland profileert zich sterk als digitale samenleving. De kwaliteit van het onderwijs staat internationaal hoog aangeschreven. Onderwijs dat in sterke mate gedigitaliseerd is.

Reden voor ICT-Noord en i&i om Estland te bezoeken en tijdens een intensief en gevarieerd programma kennis te maken met deze samenleving en haar onderwijssysteem in het algemeen, en de rol van ICT bij beide in het bijzonder.

Hieronder volgt een korte samenvatting van het reisverslag. Het reisverslag kunt u hier downloaden. Reisverslag Estland 2018

Welkom zang op Youtube:
Met dank aan Petra Holstein.
IMAGE ALT TEXT HERE

Studiereis Tallinn

De vereniging i&i organiseerde samen met ICT Noord een studiereis naar Tallinn.

TALLINN en onderwijs

verandering in benadering van het leren zorgdragen voor gemotiveerde en competente leraren en schoolleiding aangepast aan de arbeidsmarkt een digitale focus op levenslang leren zorgdragen voor gelijke mogelijkheden en betrokkenheid bij onderwijs

PROFESSIONALISERING VAN LERAREN

We komen om klokslag 09.00 uur aan bij Innove, een nascholingscentrum voor leraren in Estland.Helena Karu-Baher geeft een overzicht van wat men voor heeft op gebied van teacher training. Ze legt uit dat docenten en schoolleiding moeite hebben met de ontwikkeling van het lerarenberoep. Vooral schoolleiders hebben hiervan last, het land is kleiner en kent slecht weinig groeimogelijkheden.

Er zijn 5 strategische doelen:

Schoolleiders krijgen het er vooral van langs. Ze weten niet hoe leraren te ontwikkelen en als leider innoveren ze te weinig. Wie in Estland schoolleider wordt blijft dat vaak tot zijn pensioen. Leraren worden universitair opgeleid. Dat gebeurt in Talinn, Tartu en bij de technische universiteit.

Cijfers: 143.700 leerlingen en 14.500 leraren.

1 leraar op 10 leerlingen, er zijn veel parttimers met name bij de beroepsopleidingen. Er zijn te weinig leraren voor First Grade en het Gymnasium. Leraren hebben in Estland een gemiddeld inkomen, op het platteland kan men er zeer goed van leven. Net als in Nederland is het salaris onderwerp van gesprek.

Het beroep leraar is niet erg gewild. Lerarenopleidingen hebben geen toezicht op de stage van leraren. Men wil dat verbeteren. Onderwijscijfers

Hoe verloopt de professionalisering van leraren?

Het Europees ontwikkelingsfonds spendeert veel geld aan twee programma’s in Estland:

Bij de bijeenkomsten is men niet genegen te komen voor cursussen, meer werkt men aan houding en techniek verandering. Men kijkt middels training meer naar hoe beter les te geven met activerende lesvormen. Bijzonder is dat de Estse leraren naar Nederland en Finland gaan om te zien hoe men actiever kan laten leren. In 2018 was de opbrengst uitstekend. Ruim 80% van de scholen doet mee aan het programma ter verbetering van het onderwijs. Het loopt zeer slecht met de deelname van de schoolleiders.

Intensieve training voor professionele ontwikkeling:

  1. Bezoek aan e-Estonia showroom.
  2. Kennismaking met het onderwijssysteem.
  3. Vormgeving van professionele ontwikkeling van leraren en schoolleiders.
  4. Visie op onderwijskwaliteit.
  5. Bezoek aan HITSA the Information Technology Foundation for Education.
  6. Bezoek aan een school voor voortgezet onderwijs.
  7. Bezoek aan een school voor middelbaar beroepsonderwijs.